90858.net
当前位置:首页>>关于棠词语的资料>>

棠词语

为您奉上:棠梨、copy 棣棠、 棠棣、 野棠、 棠干、 爱棠、 棠芾、 棠户、 棠棠、 棠干、 棠树、 坐棠、 甘棠、 任棠、 青棠、 召棠、 发棠、 蕙棠、 遗棠、 棠、 棠溪、 伐棠、 棠颂、 棠茇、 白棠、 棠、 憩棠、 棠、 讼棠、 赤棠、 棠铁、 棠橹、 棠政zhidao、 雒棠、 沙棠、 雕棠、 雕棠、 棠华、 秋海棠、 任棠水

发棠之请 [fā táng zhī qǐng] 生词本 基本释义 详细释义 发:发放;棠:齐国地名,积谷之处;请:请求.原指孟轲劝请齐王发放棠邑粮食赈济饥民.后指请示赈济.出 处 《孟子尽心下》:“齐饥,陈曰:'国人皆以夫子将复为发棠.'” 成语接龙 请自隗始 始末原由 由衷之言 言方行圆 圆顶方趾 趾踵相错 错落有致 致之度外 外合里应 应付裕如 如狼似虎 虎踞龙蟠 蟠龙卧虎 虎子狼孙 孙康映雪 雪花飞舞 舞榭歌台 台阁生风 风尘之言 言者不知 知文达礼 礼义廉耻 耻居王后 后来之秀

发棠之请 甘棠遗爱 甘棠之爱 甘棠之惠

棠棣 海棠 甘棠 棣棠 棠梨 召棠 棠阴 爱棠 沙棠 棠华 棠树 棠溪 赤棠 蕙棠 棠政 青棠 棠芾 任棠 野棠 棠颂 棠棠 棠 棠茇 棠橹 雒棠 发棠 憩棠 棠 棠户 棠干 遗棠 坐棠 棠铁 讼棠 雕棠 白棠 棠 棠子 棠树政 沙棠屐 海棠梨 召公棠 秋海棠 棠棣碑 沙棠舟 召伯棠 海棠果 棠木舫 棠梨宫 红棠棠 棠梨馆 棠馆 棠子 沙棠船 甘棠遗爱 棠郊成政 蜀都海棠 西府海棠 甘棠之惠 甘棠之爱 木瓜海棠 棠苎衫 邵伯讼棠 垂丝海棠 贴梗海棠 发棠之请希望帮到你 望采纳 谢谢 加油

没有棠在最后的成语,甘棠遗爱:【基本解释】:旧时颂扬离去的地方官.【拼音读法】:gān táng yí ài【使用方法】:动宾式;作谓语;用于称颂官员的政绩【成语出处】:《诗周南甘棠》:“蔽芾甘棠,勿翦勿伐,召伯所茇;蔽芾甘棠,勿翦勿拜,召伯所说.”

海棠任棠、发棠、棠华、棠橹、爱棠、棠颂、蕙棠、棠铁、棠梨、伐棠、白棠、赤棠、讼棠、海棠、召棠、沙棠、雕棠、棠政、棠干、棠、野棠、棣棠

棠梨、 棣棠、 棠棣、 野棠、 棠干、 棠芾、 爱棠、 棠干、 任棠、 棠户、 棠棠、 甘棠、 棠树、 青棠、 棠溪、 坐棠、 棠茇、 棠、 蕙棠、 召棠、 遗棠、 伐棠、 发棠、 赤棠、 棠政、 棠橹、 憩棠、 雒棠、 棠铁、 棠、 白棠、 棠颂、 讼棠、 沙棠、 棠华、 雕棠、 棠、 雕棠、 秋海棠、 召伯棠 任棠水、 海棠梨、 棠馆、 棠木舫、 棠树政、 棠梨馆、 海棠果、 棠子、 棠梨宫、 红棠棠、 沙棠船、 沙棠舟、 棠棣碑、 沙棠屐、 棠子、 召公棠、 发棠之请、 棠郊成政、 贴梗海棠、 西府海棠、 木瓜海棠、 蜀都海棠、 邵伯讼棠、 朱砂海棠、 垂丝海棠、 甘棠遗爱、 棠苎衫

你好!发棠之请 一日之计在于晨 我的回答你还满意吗~~

棠组词野棠、白棠棠铁、任棠爱棠、蕙棠棠政、红棠棠任棠水、沙棠船棠树政、沙棠

棠组词,用棠字怎么组词野棠、白棠棠铁、任棠爱棠、蕙棠棠政、红棠棠任棠水、沙棠船棠树政、沙棠

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.90858.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com