90858.net
当前位置:首页>>关于哗组词的资料>>

哗组词

哗拼音:huá,huā 解释:[huá] 1. 〔~变〕军队突然叛变.2. 人多声杂,乱吵:~笑.~然.喧~.~众取宠(用言语行动迎合众人,以博得好感或拥护).[huā] 象声词:雨~~地下.

哗 huá ~变 ~笑. ~然. 喧~. ~众取宠〈形〉 哗 huā 哗啷(象声词);哗拉拉(哗喇喇,哗啦啦.象声词)

哗组词 :喧哗、 哗笑、 哗啦、 哗变、 哗然、 哗疑、 哗呶、 啾哗、 哗讦、 哗沸、 噪哗、 哗言、 哗啷、 哗众、 哗世、 诮哗、 哗动、 兵哗、 哗、 军哗、 哗眩、 哗闹、 笑哗、 纷哗、 哗争、 哗伍、 哗哗、 哗传、 大哗、 哗人、

哗众取宠、 哗啦啦、 喧哗、 哗变、 哗然、 稀里哗啦、缉虎光臼叱铰癸歇含忙 哗哗、 哗闹、 哗笑、 哗啦、 舆论哗然、 白哗哗、 语笑喧哗、 唏哩哗啦、 哗世取宠、 哗世动俗、 哗言、 大哗、 哗世取名、 哗啦棒、 神哗鬼叫、 谩辞哗说、 哗拉拉、 哗噪、 哗、 无哗、 哗讦、 唏里哗啦、 哗、 哗争、 哗扣、 嚣哗、 噪哗、 哗嚣、 哗众、 哗毁、 哗剌、 笑哗、 哗怒、 哗喧

喧哗、哗笑、哗啦、哗变、哗然、诮哗、哗众、刁哗、哗拳、哗啷、兵哗、哗嚣、噪哗、啾哗、笑哗、哗辨、哗眩、哗沸、哗讦、哗世、哗乱、哗动、哗扣、哗、哗、哗、哗诛、哗吟、哗哗、大哗、哗纵、哗剌、纷哗、嚣哗、哗争、哗毁、哗耳、哗喇、哗扣、哗

“哗”字多音字读音是 huá huā 【所有组词列表】:军哗、哗辨、哗沸、哗众、哗诛、哗怒、哗然、纷哗、嚣哗、哗啦、哗闹、哗伍、哗拇、哗拳、哗疑、哗溃、哗喧、哗噪、哗啷、哗乱、哗哗、哗争、哗扣、哗笑、哗名、哗嚣、哗毁、哗世、

喧哗 xuān huá 哗然 huá rán 哗众取宠 huá zhòng qǔ chǒng 哗变 huá biàn 哗笑 huá xiào 哗啦 huā lā 稀里哗啦 xī lǐ huā lā 哗哗 huā huā 唏哩哗啦 xī lǐ huā lā 哗啦啦 huā lā lā 舆论哗然 yú lùn huá rán 白哗哗 bái huā huā 哗 huān huá 语笑喧哗 yǔ xiào xuān

哗 huā形声.从口,华声.本义:喧哗,声大而杂乱.如:铁门哗的一声拉上了;哗啷(象声词);哗拉拉(哗喇喇,哗啦啦.象声词) 哗 huá 〈动〉人声嘈杂,喧闹 .如:哗溃(喧闹中逃散);哗扣(大声欢呼);哗嚣(喧腾);哗乱(群起作乱);哗众取宠 常用词组 哗变 哗然 哗笑 哗众取宠

蔼然可亲 蔼然仁者 暧然 然 安然 安然如故 安然无事 安然无恙 暗然 足音跫然 卓然不群 然 自由是必然的认识和世界的改造 然 总然 纵然 着然 自然美 酌然 谆然 注然 肫然 卓然 正气凛然 意兴索然 夷然自若 熏然 怏然 卓然不 死灰复然 柱然

哗笑,哗啦,哗然,哗变,哗众,哗世,哗传,喧哗,兵哗,噪哗,纷哗,诮哗,哗闹,哗耳,

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.90858.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com