90858.net
当前位置:首页>>关于朝的两个多音字组词的资料>>

朝的两个多音字组词

朝多音字组词 zhāo 朝霞 朝阳 朝夕 朝晖 花朝 今朝 cháo 朝阳 皇朝 春朝 朝觐 朝纲 朝野

【朝阳】zhāo1.山的东面. 2.初升的太阳. 【朝晖】zhāo早晨的阳光 【朝暮】zhāo1、清晨和夜晚 2、从早到晚;无时无刻 3、不久. 【朝霞】zhāo初升太阳照映的云彩. 【朝气】zhāo早晨清新的空气,比喻奋发进取的精神状态. 【今朝

朝,cháo,zhāozhāo 1. 早晨:~阳.~晖.~暮.~霞.~气.~思暮想.~令夕改.~秦暮楚(喻反复无常).明 陈继儒《大司马节寰袁公家庙记》:“朝于斯夕于斯,岁时伏腊祭(袁可立)于斯.”2. 日,天:今~.明~.cháo1.向着,对着:~向.~前.~阳.坐北~南.2. 封建时代臣见君;亦指宗教徒的参拜:~见.~拜.~圣.~香.~仪.3. 封建时代帝王接见官吏,发号施令的地方,与“野”相对:~廷.上~.退~.~野.~政.~臣.~议.~房.4. 称一姓帝王世代相继的统治时代;亦称某一个皇帝统治的时期:~代.唐~.5. 〔~鲜族〕a.中国少数民族之一,主要分布于吉林、黑龙江和辽宁等省;b.朝鲜和韩国的民族.

朝chao 朝向、朝鲜、早朝.朝zhao 朝起早、朝霞.

zhāo朝霞 cháo朝代

zhao:朝阳.朝晖.朝暮.朝霞.朝气.朝思暮想.朝令夕改.朝秦暮楚.chao:朝向.朝前.朝阳.坐北朝南.朝见.朝拜.朝圣.朝香.朝仪.

cháo 朝拜、坐北朝南,朝阳,朝廷zhāo 朝气、朝霞,朝气蓬勃,朝霞

1、为(wei二声)天下为公、(wei四声)为了.2、盛(sheng四声)茂盛、(cheng二声)盛饭.3、朝(zhao一声)朝霞、(chao二声)朝庭.4压(ya一声

朝 [zhāo]朝阳 朝 [cháo]朝前

朝阳[cháo yáng] 向着太阳,一般指朝南.[zhāo yáng] 1.早晨刚刚升起的太阳.皇朝[huáng cháo] 封建时代对本朝的尊称.也称国朝.春朝[chūn cháo] 1.谓帝王春季接受诸侯、臣子朝见或诸侯、臣子春季朝见帝王.朝觐[cháo jìn] 1.指教徒拜谒圣像、圣地等.朝见

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.90858.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com