90858.net
当前位置:首页>>关于衾 词组的资料>>

衾 词组

衾 【拼音】:[qīn] 【字义】:1.被子:~枕.2.尸体入殓时盖尸的东西.【常用词组】:1.衾影无愧 希望我的回答可以帮到你,请采纳,万分感谢\(^o^)/

1. 衾[qīn]2. 衾有以下2个意思:①被子:衾枕.抱衾与.《诗召南小星》②尸体入殓时盖尸的东西.

◎ 衾 qīn〈名〉(1) (从衣,今声.本义:被子) 同本义 [bed quilt]衾,大被.《说文》.段注:“寝衣为小被(夹被),则衾是大被(棉被).”抱衾与.《诗召南小星》缁衾里,无.《仪礼士丧礼》衣衾多少厚薄多

吟咏呻吟沉吟吟诵低吟龙吟吟哦苦吟吟唱清吟笑吟吟石灰吟夜坐吟无病呻吟白头吟反吟伏吟虎啸龙吟凤吟鸾吹低吟浅唱龙吟虎啸岑寂岑参林岑遥岑岑岑丹岑岑岭梅岑青岑岑蔚岑春煊岑楼齐末阆风岑谊切苔岑寸木岑楼岑山玉山岑长岑长锦衾布衾衾衾枕衣衾鸾衾同衾遗衾鸳衾衾衣衾影无愧无愧衾影衾影独对鸳衾绣帐枕稳衾温衾枷锁衾寒枕冷衾枕之乐扇枕温衾枕剩衾余

1. 枕戈待旦zhěngē-dàidàn[maintain combat readiness] 兵器为枕,以待天明.指时刻警惕,准备作战2. 枕戈寝甲zhěngē-qǐnjiǎ[pillow on a weapon and sleep on an armour] 枕着兵器,披甲而卧.比喻心忧军事,不敢安眠,常备不懈3. 枕骨zhěngǔ

上面今下面衣这个字是 衾读音:[qīn]部首:衣五笔:WYNE

今下面衣念什么:衾[qīn][字义]:1. 被子:~枕.2. 尸体入殓时盖尸的东西.[词组]:衾影无愧 [qīnyǐng-wúkuì]

衾,这个字念qin,一声. 椁,这个字念guo,三声.

一个非加衣这个字是 裴读音:[péi]部首:衣 释义:姓.

沃灌wòguàn[wash hand with water] 沃,以水洗手.灌,通“盥”,洗媵人持汤沃灌,以衾捅覆,久而乃和.明宋濂《送东阳马生序》僵卧孤村不自哀.陆游《示儿》持汤沃盥.《资治通鉴唐纪》沃壤wòrǎng[fertile soil] 肥沃的土地沃饶wòráo[fertile] 富饶肥美,一般指土地沃饶的江南沃土wòtǔ[fertile soil;rich soil] 见“沃壤”沃衍wòyǎn[(of soil) smooth and rich] 平坦辽阔的沃土沃野wòyě[fertile land] 指大片的沃土沃野无边沃州人Wòzhōurén[Vaudois]瑞士沃州的本地人或居民

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.90858.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com