90858.net
当前位置:首页>>关于鹬蚌相争的拼音的资料>>

鹬蚌相争的拼音

鹬蚌相争的释义:“鹬蚌相争,渔翁得利”的省语.比喻双方相持不下,而使第三者从中得利.鹬蚌相争 读音:[yù bàng xiāng zhēng]

鹬蚌相争 yù bàng xiāng zhēng [释义] “鹬蚌相争,渔翁得利”的省语.比喻双方相持不下,而使第三者从中得利.[语出] 清湘灵子《轩亭冤哭墓》:“波翻血海全球悯,问谁敢野蛮法律骂强秦?笑他鹬蚌相争演出风云阵.” [例句] 肃清日寇

拼音:[yù bàng xiāng zhēng].1. 解释:比喻双方相持不下,而使第三者从中得利.2. 全句:鹬蚌相争,渔翁得利.3. 有关故事:鹬鸟和翠鸟在河边争夺一条大鱼.渔翁发现后,用鱼叉刺去,没有击中.鹬鸟趁机抢走大鱼,逃之夭夭.一只河蚌

yù bàn xiān zhēn比喻双方相持不下,而使第三者从中得利.

鹬蚌相争 [yù bàng xiāng zhēng] 基本释义“鹬蚌相争,渔翁得利”的省语.比喻双方相持不下,而使第三者从中得利.出 处清湘灵子《轩亭冤哭墓》:“波翻血海全球悯,问谁敢野蛮法律骂强秦?笑他鹬蚌相争演出风云阵.”

上面的,你错了!zhào qiě fá yàn ,sū dài wéi yàn wèi huì wáng yuē :“jīn zhě chén lái ,guò yì shuǐ .bàng fāng chū pù ,ér yù zhuó qí ròu ,bàng hé ér qián qí huì .yù yuē :'jīn rì bú yǔ ,míng rì bú yǔ ,jí yǒu sǐ bàng !'bàng yì wèi yù yuē :'jīn rì bú

鹬 yù 蚌 bàng

yù bàng xiāng zhēng,yúwēng dé lì

鹬蚌相争怎么拼音?鹬蚌相争 yù bàng xiàng zhēng 你若满意此回答,请给予采纳,谢谢!

鹬蚌相争[1] 【拼 音】yù bàng xiāng zhēng 鹬:一种水鸟,羽毛呈茶褐色,嘴和腿都细长,常在浅水边或水田中捕食小鱼、昆虫、河蚌等.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.90858.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com