90858.net
当前位置:首页>>关于煜字广州话怎样读的资料>>

煜字广州话怎样读

我去查字典… 「煜」读作:yù;〔书〕照耀 即古书中指「照耀」意思… 广东话读作:「誉」…

煜的粤语: juk1煜的普通话:yù一、煜的释义:1、照耀.2、火焰.二、煜的组词:燠煜、煜明、晃煜、煜煜煜、煜熠、烨煜、晖煜扩展资料一、字源演化:二、说文解字:三、相关组词:1、煜[zhà yù] 光明貌.2、烨煜[yè yù] 乐音繁盛貌.3、晖煜[huī yù] 谓光辉闪耀.4、瑾煜[jǐn yù] '瑾'是指美玉,也比喻美德;'煜'是明亮的意思;瑾煜的意思可以理解为明亮的美玉.5、戴煜青[dài yù qīng] 会意.

煜粤语读音是:juk1. 煜的读音是:yù 煜的拼音输入法是:yù 煜的五笔输入法是:ojug 煜的郑码输入法是:uoks 煜的字义有: 1.照耀:“日以煜乎昼,月以煜乎夜”. 2. 〔煜煜〕明亮的样子,如“岭上疏星明煜煜”. 3. 火焰:“飞烽戢煜而泱漭”.煜熠.

“煜”字的粤语注音juk7,读“旭”字音.(是粤语读音,用普通话的谐音来读是不准确的)见《广州话正音字典》344页扫描(部分)

白话,一是相对于文言文而言,我们现在就是白话;二是汉语四大白话是京白、韵白、苏白和广白(粤白).不知道你是指什么白话.上述四大方言,在下只略懂粤语.“煜”字的粤语注音(粤拼)juk1,读“旭”字音;又jap6,读“入”字音.见《广州话正音字典》344页 见在线发声字典(繁体)http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/search.php?q=%B7%D4

煜粤语读作:juk1 普通话拼音:yù 部首:火 部外笔画:9 总笔画:13 郑码:UOKS 字义:煜 yù〈动〉 形声.从火,昱(yù)声.本义:照耀 出处:《太玄元告》“日以煜乎昼,月以煜乎夜.” 译文:太阳亮起是白天,月亮升起是晚上.扩

煜字广州话发音“yug1 沃”形声.从火,昱声.本义:照耀 ⒈照耀.⒉火焰.

煜 粤语读音"juk1" 学粤语就来Ce粤语教学频道学习吧. http://ceyueyu.com 有专业的粤语资料. YY:2073频道,每天10点12点15点18点20点21点22点半24点都有教学课程哦. = = 这不是广告..谢谢!!!

唔知有边个浅D既广州音字可以代替啵,如果你唔知楼上果个“沃”点读,我造个句比你,你就知道发咩音喇. “喂,人地睇紧戏你就唔好系人面前煜来煜去喇,阻住晒,你估你食玻璃大嘎!” 就发果个音,明白未?(你唔好读成样来样去,系另外一个词,个音有D似玉字,声调唔同)

煜字广州话发音“yug1 沃”

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.90858.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com