90858.net
当前位置:首页>>关于蘸还能组什么词的资料>>

蘸还能组什么词

[zhàn] 部首:艹五笔:ASGO 释义:在液体、粉末或糊状的东西里沾一下就拿出来:~水钢笔.~糖吃.

沾光,沾染,沾边.沾上,沾亲带故,沾沾自喜

沾化、沾花惹草、沾沾自喜、沾染、沾光、沾亲带故、利益均沾、沾污、沾边、滴酒不沾、泣下沾襟、脚不沾地、沾襟、沾溉、沾包、沾恩、沾沾、沾锡、沾湿、沾手、沾滞、沾粘、禅絮沾泥、沾巾、沾亲、沾黏、沾惹、沾辱、均沾、沾醉、沾露、沾唇、沾恋、沾带、沾臆、沾牙、沾泥带水、沾渍、沐露沾霜、胁不沾席

蘸水笔、蘸酱、蘸料、蘸火、蘸墨水

蘸水 蘸糖 蘸酱

“蘸”字可以组“蘸墨”“蘸水”“蘸酱”……

沾沾自喜 zhān zhān zì xǐ沾溉 zhān gài沾染 zhān rǎn沾污 zhān wū沾花惹草 zhān huā rě cǎo沾沾 zhān zhān沾湿 zhān shī沾濡 zhān rú沾洽 zhān qià沾光 zhān guāng沾襟 zhān jīn沾亲带故 zhān qīn dài gù沾巾 zhān jīn沾丐 zhān gài沾润 zhān rùn沾惹

沾惹、 沾手、 均沾、 沾亲、 沾光、 沾边、 沾染、 沾臆、 沾化、 沾饰、 沾巾、 沾襟、 沾寒、 沾乾、 沾湿、 恩沾、 沾、 沾粘、 沾接、 沾润、 沾辱、 沾被、 沾黏、 沾赐、 沾干、 沾凝、 沾渐、 沾济、 沾漉、 沾逮、 沾包、 沾沛、 沾浃、 濡沾、 沾恩、

亲爱的楼主:这个不是多音字1.沾 [zhān]沾 [zhān]浸湿:衣.润(沾湿浸润,喻沾得利益).因接触而附着(zhuó )上:水.手.污.染上:染.指因凭借关系而得到:光.包.祝您步步高升

沾手 均沾 沾光 沾边 沾染 沾臆 沾巾 沾襟 沾寒 沾乾

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.90858.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com