90858.net
当前位置:首页>>关于抑的拼音的资料>>

抑的拼音

抑:拼音:yì组词:抑郁、抑扬顿挫、压抑、抑或、欲扬先抑、抑制、谦抑、抑扬、抑止、贬抑、抑郁寡欢、平抑、重本抑末、遏抑、扬清抑浊、阻抑、郁抑、抑压、务本抑末、抑塞、抑强扶弱、抑亦、裁抑、抑塞磊落、崇本抑末、抑遏、掩抑、冤抑、抑且、按行自抑、损抑、抑悒、抑菌作用、抑勒、抑损、诌上抑下、敛抑、抑搔、抑耗

抑 yì 抑1向下按;压制:~制│~郁│压~│~强扶弱│~恶扬善.抑2 [yì]〈书〉连词.①表示选择,相当于'或是'、'还是':求之欤,~与之欤?②表示转折,相当于'可是'、'但是'、'然而':多则多矣,~君似鼠.③表示递进,相当于'而且':非惟天时,~亦人谋也.

抑拼音:[yì] [释义] 1.压,压制. 2.忧闷. 3.文言连词(a.表选择,相当于或是、还是,如“~或”;b.表转折,相当于可是、但是,如“多则多矣,~君似鼠”).4.文言发语词. 5.古同“噫”,叹词.

抑,拼音:yì . 读音 yì 的字: 邑、绎、奕、逸、溢、肄、义、亿、忆、艺、议、亦、役、译、易、疫、益、谊、意、毅、翼等

抑(yì)

抑字拼音为yi,读第四声.义为压,压制.

念:yì 抑1.读音:yì2.【释义】:压,压制,抑制.3.词语:抑压[ yì yā ] :压制.抑绌[ yì chù ] :贬废;排斥.抑制[ yì zhì ] 约束;压制4.例句:每天忙碌的生活让人感到很压抑.他抑制不住心中的喜悦,激动的跳了起来.路见不平,拔刀相助,本来是抑强扶弱,互相维持之意.

抑 这个字单音字读音:[yì]部首:扌五笔:RQBH

yi四声

抑扬顿挫 yi四声

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.90858.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com